İthalat nedir?

İthalat veya dış alım en basit tarifiyle, eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. 
Bir başka ifade ile ithalat, eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin (kat’i) olarak yurda sokulması işlemidir. Kat’i ithalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir; o eşya için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir. 
 “Geçici ithalat” ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi anlamına gelir. 
Bu eşya Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görecek ise eşyanın yurda girişi ve çıkışı ile ilgili işlemler gümrük mevzuatında “dahilde işleme rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Dahilde işleme rejimi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
Bu eşyanın Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görmediği ve herhangi bir değişikliğe uğramadan yurt dışı edildiği hallerde uygulanacak kurallar daha farklı olup, bu kurallar sistemi “geçici ithalat rejimi” olarak adlandırılır. Geçici ithalat konusunda daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
Ayrıca, ülkemizdeki serbest bölgelerden ülkenin diğer bölgelerine yapılan eşya teslimleri de ithalat sayılmaktadır. Serbest bölgelerle ilgili olarak daha fazla bilgi almak için tıklayınız.Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3218 sayılı  Serbest Bölgeler Kanunu, 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.